VASTAGBÉLGYULLADÁS – LELKI OKAI

Vastagbélgyulladásra utaló, tünetek az emésztőtraktus fájdalmai, valamint a véres-nyálkás hasmenés. A vér és a nyálka ősi szubsztanciák, melyek magát az életet, annak eredetét jelképezik. A beteg ezen anyagok bizonyos mennyiségétől megszabadul, úgy is fogalmazhatnánk, hogy lényének vagy lelkének bizonyos részét mintegy feláldozza környezete érde­kében..  • E reakció kiváltásában nem annyira a környezet vagy egy adott személy iránti szeretet játszik szerepet, hanem nagy valószí­nűséggel az attól való félelem, hogy az ember saját lényét, önálló véleményét és életszemléletét kiépítse. Hiszen az autonóm szemé­lyiség és egyéni gondolkodás gyakran ellentétben állhat mások véleményével, következésképp bizonyos fokú keménységet, eltökéltséget és következetességet kíván.

 

  • A colitis-betegből mindez hiányzik. Inkább alárendeli magát másoknak és feladja álláspontját, csakhogy elkerülje a nézeteltéréseket.

 

Összefoglalva: Vastagbélgyulladás –  saját véleményünk vállalásától való félelem, önmagunk kinyilvánításának hiánya, összeütközé­sek kerülése

 

Amit tenni kell

  • Az ilyen embernek meg kell tanulnia érvényre juttatni saját véleményét, kitartani jogosnak vélt álláspontja mellett. Erősebb önbizalomra és magabiztosságra van szüksége, s fejlesztenie kell abbéli képességét, hogy nyíltan és világosan szót tudjon érteni másokkal.
Be the first to comment

Leave a Reply