TERMÉKETLENSÉG – LELKI OKAI

Mindaddig, míg belsőleg is készen nem állunk a gyermek elfo­gadására, a rezonancia törvényének értelmében zavar mutatkozik a nemző- és fogamzásképesség terén, bármennyire erő­sen vágyunk is gondolatban a gyermek után. A rezonancia törvénye megakadályozza, hogy valami helyes dologra alkalmatlan időben kerüljön sor.
A női fogamzásképtelenség többnyire két lehetséges okra vezethető vissza

  • öntudatlan félelem a szüléstől, a vele járó felelősségtől, kötött­ségektől és munkától, valamint a vonzerő elveszítésétől való aggodalom.
  • a terhesség elfogadásának hiánya vagy a létrejöttében szerepet, játszó indokok kétes természete. Számos nő úgy gondolja, hogy a gyermek révén rendezni, normalizálni tudja válságba jutott kapcso­latát, amennyiben férjét, a felelősségérzetére való hivatkozással, magához próbálja kötni.

 

A férfiak nemzőképességi zavarai is hasonló okokkal magyaráz­hatók

  • Feltűnő, hogy ilyen esetekben nagy valószínűséggel mindkét fél erősen bizonygatni fogja, mennyire vágyik gyermekre.
  • Vágyuk azonban minden bizonnyal az értelem és gondolkodás szintjén gyökeredzik, nem érinti az érzelmi síkot vagy ott legalábbis egy vele egyenrangú, de ellentétes érdekű érzés létezik, mely megakadályoz­za a fogamzást.
  • Talán mindkét félnél valóban megtalálható a gyer­mek utáni erős vágy, hiányzik viszont a képesség, hogy személyes függetlenségük egy részét feláldozzák miatta.

 

Összefoglalva: Terméketlenség a hajlandóság hiánya, hogy szabad­ságomat részben feláldozzam; a felelősségvállalástól való félelem; értelem és érzelem nincs összhangban, nem alkot egységet