TERHESSÉGI PANASZOK – LELKI OKAI

Aki terhessége során fokozott mértékű testi jellegű betegségi tüne­tekre panaszkodik, mint például rosszullétre vagy hányásra, az belsőleg szembefordult új, szokatlan helyzetével. Az említett szimptómák a születendő gyermek öntudatlan elutasítására utalnak, még olyan esetekben is, ha az anya energikusan tiltakoznék e „szemrehányás” ellen.  • A terhességgel összefüggő nagymértékű fizikai-lelki átállás többnyire belső viaskodásokat is eredményez, ami végtére is természetes jelenség. A szervezet hormonrendszerének megváltozott mű­ködése elsősorban a karcsú és filigrán termetű nőknél vált ki effajta közérzeti zavarokat.

 

  • Lelki síkon mindez arra utal, hogy e nők nem tudnak mit kezdeni „nőiségük” szemmel látható megnyilvánulásá­val. Még sok tanulnivalójuk van az anyai, a házias és gondoskodó szereppel való azonosulás terén. De terhességi problémákat válthat­nak ki a gyermek apjával való nehézségek és veszekedések is, melyeket esetleg a félelem táplál, hogy az anyának később netán egyedül kell felnevelnie a gyermeket.

 

Összefoglalva: Terhességi panaszok félelem a változástól és következ­ményeitől, ragaszkodás a régihez és megbízhatóhoz; a kész­ség hiánya, hogy létünk új tartományába belépjünk

 

Amit tenni kell

  • A terhességi panaszok tehát arra utalnak, hogy a terhességből adódó változásokkal és azok következményeivel még nem vagyok megnyugtatóan tisztában.
  • Ragaszkodom az ismerthez, görcsösen belekapaszkodok a régibe, nem állok készen arra, hogy az újat kifejezésre juttassam, hogy létem új területére be merjek lépni. A terhesség azonban, akár akarom, akár nem, rákényszerít az újjal való szembenézésre, hiszen nem élhetek úgy tovább, mint eddig. A nőből anya lesz, a partnerkapcsolat családdá fejlődik.
  • Meg kell hát kérdeznünk magunktól, vajon érettnek érezzük e magunkat a felelősség vállalására, elfogadjuk-e az előttünk álló feladatot. Testünk formája fokozatosan megváltozik, vele együtt az egész helyzetünk, az embernek minden megszokott dolgot fel kell adnia, kivéve önmagát.
  • Aki rosszulléttel küzd, még nem érzi úgy, hogy felnőtt volna a feladatához, egyáltalán nem, vagy még nem egészen tudja elfogad­ni. A rosszullét, fájdalmak, hajhullás vagy pigmentzavarok mind a test üzenetei, melyekre az embernek oda kell figyelnie. E problémá­kat a terhesség nem kiváltja, csupán láthatóvá teszi.
  • A terhességi panaszok tehát jelzések arra, hogy Önmagunknak is újjá kell születnünk. Felszólítanak, hogy ..belső bölcsességünk” szerint, mintegy „hasból” éljünk, s ne akarjunk mindent kizárólag az értelem szintjén elrendezni. Az, amit az ember újként elfogadott, most már a lét minden tartományában kifejezésre fog jutni.
  • A terhesség és a szülés esélyt nyújt arra, hogy lényünk egy újabb vonatkozását éljük meg. A terhesség elmúltával az ember sokkal inkább „önmagává vált”. Minden egyes születendő gyermekben részben önnön lényünk ölt újra testet. Amennyiben készen állunk, s feltétlen igent mondunk e feladatra, előbb-utóbb megszűnnek a panaszok.