PARKINSON KÓR – LELKI HÁTTERE

Ha egy Parkinson-kórban szenvedő beteget figyelmesen szemlélünk, az a benyomásunk támad, mintha két ellentétes erő rángatná ide-oda. Ez a betegség valójában akkor lép fel, ha valakit belsőleg két különböző képzet vagy érdek kerít a hatalmába. A beteg egyfelől valami konkrét cselekedetet szeretne végrehajtani, amiben viszont külső hatások vagy egy belső „ellennyomás” megakadályozza.
A Parkinson-kór ellentétes erők összeütközése, ami testi síkon is ma­nifesztálódik! Bár a beteg változtatni szeretne valamilyen szituáción vagy adottságon, azaz „megbolygatja”, nincs abban a helyzetben, hogy szándékát meg tudja valósítani, vagyis „béna”.

 

Összefoglalva: Parkinson-kór ellentétes erők által mozgatott lény va­gyok; kilátástalan konfliktushelyzetek; le kell ráznom ma­gamról valamit, meg kell tőle szabadulnom

 

Amit tenni kell

  • A Parkinson-kórban szenvedő beteg képtelen arra, hogy konflik­tushelyzet esetén szándékait esetleges ellenállások ellenére is ke­resztül tudja vinni, vagy éppen visszavonuljon, s az adottságokkal kiegyezzen vagy megbéküljön.
  • Az ilyen jellegű betegségnél mindig felül kell vizsgálnunk, vajon egy adott konfliktushelyzetben képesek vagyunk-e levonni a szük­ségszerű következtetéseket a célból, hogy az ügyet belsőleg egyszer s mindenkorra lezárjuk.
Be the first to comment

Leave a Reply