MOSAKODÁSI KÉNYSZER – LELKI HÁTTERE

Hasonlatosan ahhoz, ahogy testünk a mosdás révén tiszta lesz, a mosakodás egyben a „piszkostól” való belső megtisztulás szimbó­luma is. Az ember nem véletlenül érzi magát olyan kellemesen egy kiadós fürdés után. Külsőleg s belsőleg egyaránt távolra került a kellemetlen, piszkos dolgoktól vagy problémáktól. A mosakodási kényszer ebben az összefüggésben egyértelműen jelzi a törekvést, hogy az ember mintegy lemossa magáról valamely tényleges vagy képzelt bűnét.
E jelenség különösen gyakori fiataloknál, akik (éb­redező) szexualitásuk elől menekülvén meg kívánnak szabadulni „tisztátalan érzéseiktől”. Háborgó lelkiismeretüket külsődleges kompenzáció révén kísérlik meg kiengesztelni.

 

Összefoglalva: Mosakodási kényszer – valódi vagy képzelt bűn érzete; vágy, hogy „tisztára mossam” magam; rossz lelkiismeret; belső kényszer, hogy valamit jóvátegyek

 

Amit tenni kell

Akin mosakodási kényszer vett erőt, annak meg kellene próbálnia ténylegesen elkövetett hibáját helyrehozni, illetve jóvátenni, vagy pedig a dolgokhoz való helytelen viszonyulásán – mely a bűntudat képzetét benne kiváltotta – szükséges változtatnia és javítania
Be the first to comment

Leave a Reply