ISIÁSZ – LELKI OKAI

Az isiász, más néven ülőideg-fájdalom, valóságos vagy annak vélt túlterhelésre utal. Az ember vagy túl sokat vállalt, illetve tervezett be magának, túlzott felelősséget visel vagy problémákat hurcol magával, amitől egyre nehezebbnek tűnik az élete. Az isiász panaszok néha anyagi problémákkal vagy a jövőtől való félelemmel függnek össze. Máskor az illető súlyos teherként cipeli magával a múltját.  • E túlterhelés testi megnyilvánulásaként az ágyékcsigolyák tájé­kán a porckorongok oldalsó irányba csúsznak s nyomják az ülőide­get. Az így keletkező fájdalom nyugalomra és gondolkodásra készteti a beteget, hogy módot találjon a terhelés megszüntetésére s így a nyomás megszűnjék.
  • Az illetőnek meg kellene hát kérdeznie magától, miért vállal oly sokat magára. „Mit akarok ezzel bizo­nyítani? Kinek? Miért kell bizonyítanom?” Felteheti továbbá a következő kérdéseket is: „Talán az az érzésem, hogy csökkent értékű vagyok? Nem arról van-e szó, hogy e kisebbrendűségi érzé­semet rendkívüli teljesítménnyel kívánom kompenzálni? Lehetsé­ges, hogy nem eléggé szeretem magam? Vagy egyszerűen csak „megkeseredtem”, mert az élet nem olyan, amilyennek én tudni szeretném?”

 

Összefoglalva: Isiász – valódi vagy képzelt túlterhelés; valami az „idege­imre megy”; kisebbrendűségi érzés, félelem, túlzott felelősségvállalás, belső szorongás

 

Amit tenni kell

  • Mivel bizonyos dolgok „idegesítik” az embert, mert nem ért egyet velük, nem tűrheti el a létezésüket, fájdalmas belső nyomás alakul ki benne, mely tudomására akarja hozni, hogy magatartásával önmagának okoz fájdalmat. Szó lehet itt a személyiség valamely aspektusáról is, melyet nem engedünk szabadon, nem hagyunk kifejezésre jutni. Ilyenkor a körülményekhez igazodunk, egy meg­határozott, merev tartást veszünk fel, mely nincs összhangban lé­nyünkkel, össze kell szednünk a bátorságunkat, hogy vállalni tudjuk önmagunkat – még akkor is, ha döntésünket környezetünk nem üdvözli kitörő tapssal. Aki nyíltan vállalja lénye látszólagos árny­oldalait is, hogy megélhesse, következésképp felszabadítsa azokat, az idővel tünetmentessé válik – feszültsége eloszlik.
  • Voltaképpen ki akadályoz meg bennünket abban, hogy életünket gyökeresen átformáljuk? Miért nem tudjuk ezt most rögtön elkez­deni? Az isiász által ránk kényszerített nyugalmat értelmesen ki­használva a valódi probléma és a testi fájdalom egyaránt megszűnik
Be the first to comment

Leave a Reply