IMPOTENCIA – LELKI OKAI

Az impotencia, amennyiben szervi elváltozások nem indokolják, különféle lelki okokra vezethető vissza. Az impotens férfi inkább tulajdon női pólusával, az alávetett szerepével azonosítja magát. Az impotencia gyakran magától a nőiségtől való félelem következménye.  • A férfi a teljesítmény szorításában él, „meg kell állnia a he­lyét”, partnernőjének bizonyítania, mutatnia vagy nyújtania kell valamit. A képzeletében kialakult gátlás csak úgy oldható fel, ha a partnerek között őszinte, kölcsönös bizalom alakult ki és nyíltan megbeszélték egymással szembeni elvárásaikat.
  • A férfi öntudatlanul elutasítja partnernőjét.
  • Bűntudat önmagával szemben (mert valami „mocskos dolgot” tesz), vagy pedig a partnerével szemben. Egy félrelépés után, melyre talán elhamarkodottan került sor, megtörténhet, hogy a férj öntudat­lanul is érzékeli, a feleségét megsértette viselkedésével, s veszélybe sodort ezáltal egy egyébként talán harmonikus kapcsolatot. Más esetekben a bűntudat érzése a férfi azon (irreális) feltételezésén is alapulhat, hogy egy kapcsolat megszakadása után soha többé nem lesz képes más nővel együtt lenni. Az effajta „szerelmi eskü”, melyre az elválás gyötrelmei közepette került sor, fájdalmasan eltorzíthat és megzavarhat egy valóban szép, új kapcsolatot, s persze annak szexuális vonatkozását is.
  • A férfinak saját agresszív indulataitól, a szeretkezés közben elfoglalt hatalmi helyzetétől való félelme. Csak miután tényleges szerepével azonosulni tud, válik képessé arra, hogy azt mindenféle lelkiismeret-furdalástól, bűntudattól, hamis elképzeléstől és elválástól mentesen töltse be.
  • Tapasztalatlanság, elhamarkodottság és a kommunikáció hiánya
  • Normális körülmények esetén a partnerek között, mielőtt lefeküdnének egymással, őszinte bizalomnak kell kialakulnia: meg kell ismerni­ük a másik vágyait, tudomására kell juttatniuk a sajátjukat. Amennyi­ben a szexuális érintkezésre túl hamar kerül sor, illetve e témát mindkét fél kínosan kerüli, az együttléten többé-kevésbé csupán „túl­esnek”, s ez értetlenséghez és kétségekhez vezethet. Ilyenkor elenged­hetetlenül szükséges egy bizalmas beszélgetés, hogy a partnerek legyenek képesek helyesen felmérni egymás elvárásait.

 

Összefoglalva: Impotencia – félelem, teljesítménydrukk, bűntudat, ta­pasztalatlanság, hamis várakozások, bizonytalanság, a megértés hiánya
Amit tenni kell

  • A fentebb vázolt problémák megoldásában sokat segíthet az a felis­merés, miszerint mindannyiunkban a léleknek egy női és egy férfias aspektusa van jelen. Mielőtt az ember mindkettőt tökéletesen kifej­leszthetné magában, először teljes mértékben azonosulnia kell azzal a résszel, mely tulajdon nemének megfelel. Ha ezt a részt életében ma­radéktalanul képes megélni, megnyílik az út a továbbfejlődés előtt.

Be the first to comment

Leave a Reply