SZÍVINFARKTUS – LELKI OKAI

A szív az életünk motorja, következésképp mindazzal, ami mozgás­ba hoz minket, szoros összefüggésben áll. Függ tehát az elegendő testmozgástól, de egyben érzelmi központunk is, hiszen az érzelmek is „megmozgatnak” bennünket.
Ezt igazolják azok a találó nyelvi fordulatok is, melyek a népnyelvből származnak

 • A szív örömünkben majd kiugrik vagy megszakad. Dobogását a torkunkban érezhetjük, vagy a rémülettől szinte eláll a szívverésünk. Az ember teljes szívével csügghet egy dolgon, valamit a szívére vehet. A szívünkön viselhetünk egy ügyet, s valakit a szívünkbe zárhatunk.
 • Ami a szívet kihozza a ritmusából, az a túlzott vagy nem elegendő mozgás, testi, illetve lelki szinten, azaz egy túl heves vagy éppen elfojtott érzelem.
 • A szívbetegek olyan emberek, akik nem akarnak a szívükre hallgatni, a legszívesebben mindent az értelmükkel intéznének el. Ha a szívverés akadozik vagy száguld, ez mindig biztos jele annak, hogy a belső rend, ritmus zavara, egyfajta kisiklás következett be. Ha nem vagyunk hajlandók a szívünkre hallgatni, ebben az esetben rákényszerülünk.
 • Az angina pectoris „szűkkeblűséget” jelent, ami itt a szív szűkössé­gére, az érzelmi élet beszűkülésére és megmerevedésére, kicsinyességre és én-dominanciára utal. Szívinfarktusnál az embernek szó szerint megszakadhat a szíve. Amennyiben énemet túlértékelem, s nem hallgatok többé a szívemre, az élettől szakítom el magam.
 • A szívinfarktust gyakran szívidegesség előzi meg, tulajdon szív­működésünk miatti alaptalan félelem. A szív ily módon hívja fel magára a figyelmünket és kényszerít életvezetésünk gyökeres meg­változtatására, különben a szívünk egyszer csak felmondja a szolgálatot, ahogy mi is lemondtunk róla.
 • A szívneurózisban szenvedő egyén fél attól, mi lesz, ha szíve esetleg megáll, azaz ő „szívtelenné” válik. Túl gyakran figyel a szívére, ahelyett, hogy valóban hallgatna a szavára, így jön létre a szűkület, melyet az illető félelemként él át.
 • Az angina pectoris esetében az érzelmi élet beszűkülése már testi szinten, a szív táplálóereinek szűkületeként, funkciózavaraként jelent­kezik. A nép nyelve itt megkeményedett, sőt megkövesedett szívről beszél. A szívidegesség, illetve az angina pectoris esetében a szív -eleinte lelki, később testi szinten – nem jut elegendő táplálékhoz.
 • A végletesen racionálisan gondolkodó egyén tehát „szívtelen”, „keményszívű” ember benyomását kelti. Aki megkísérli, hogy má­sok felett uralkodjék, hogy embertársait manipulálja, vagy akinek a szeretetre való képessége egy kedves személy elvesztése révén örökre „bezárul”, annak szintén szívpanaszai támadnak.
 • Infark­tusnak azt a pillanatot nevezzük, mikor a beszűkült ér teljesen elzáródik és a szívizomzatnak az elzáródáson túli része nem jut többé oxigénhez, minthogy a vér nem képes továbbáramolni. A szívinfarktus súlyossága attól függ, milyen nagy a véráramlástól elzárt szívterület. Az infarktus sohasem jelentkezik váratlanul.
 • A figyelmeztető jelek közé tartoznak a szívtáji szúró érzések, a bal karba kisugárzó vállfájdalmak, vagy az az érzés, hogy az embernek elszorul a torka. Más kérdés, figyelemre méltatjuk-e egyáltalán ezeket a jelzéseket. Létezik úgynevezett „néma” infarktus is, amely szinte egyáltalán nem vagy csupán enyhe panaszokat okoz, követ­kezésképp gyakran nem is veszünk róla tudomást.
 • Tisztában kell lennünk azzal, hogy minden egyes infarktus káro­sítja a szívizomzatot, csökkenti a szív teljesítőképességét. Fontos tehát elkerülnünk mindazt, ami elősegíti az infarktus kialakulását: az elhízást, a zsíros, növényi rostokban szegény táplálkozást és a dohányzást. Mindenekelőtt viszont meg kell tanulnunk megfelelően kezelni a lelki megterheléseket, így a dühöt, félelmet, izgatottságot, szorongást és türelmetlenséget.

Foglaljuk össze

 • A szív az ember életének középpontja, hiszen ha megszűnik dobogni, életünk is véget ér. Míg élek, szakadatlanul ver a szívem, azaz én se állhatok meg, mert neki tovább kell haladnia. Ha valahol elakadok, a szívem nem tud többé zavartalanul dobogni. Pedig a gondolkodás túlhangsúlyozásakor, amikor is „fejnehéz” leszek, pontosan ez történik. Minél kevésbé élek, minél kevésbé a szívem­ből élek és minél több gondolatot „pazarolok” a múltra vagy a jövőre, annál több energiát vonok el a szívemtől.

 

Összefoglalva: Szívinfarktus belső gátlások miatt az élet képtelen zavar­talanul és szabadon áramolni; az értelem dominanciája; jobban oda kell figyelnünk a szívünkre

 

Amit tenni kell

 • Bármilyen jellegű szívpanasz esetében meg kell kérdezni ma­gunktól, vajon a szívünk szerint élünk-e, döntéseink meghozatala­kor szívünk szavára is hallgatunk-e vagy többnyire hideg fejjel határozunk. Hiszen a szívpanaszban benne rejlik a felhívás, hogy jobban odafigyeljünk a szívünkre, érzéseinkre, intuíciónkra és igazi lényünkre.
 • Nem lenne szabad mindenhez csupán gondolkodásunk­kal közelíteni, kizárólag a gondolkodás közegében élni. Mert a gondolkodás és a szeretet kölcsönösen gátolják egymást.
 • Természetesen felvetődik az a kérdés is, vajon „jó szívvel visel­tetünk-e önmagunk, érdekeink és igényeink iránt”, és végered­ményben „mi nyomja a szívünket”. Ami a szívünkön fekszik, kifejezésre is kell juttatnunk, hogy ne nyomasszon többé.
 • Szívünk szerint élni annyit jelent, mint szabad folyást engedni a dolgoknak, élni hagyni az életet, a lét könnyedségében létezni.
 • Nem szabad mindenből gondot csinálnunk, mindenért fejtörést okoznunk magunknak és megkísérelni, hogy mindig mindent tökéletesen végez­zünk el, hiszen ha szívünk mélyéből élünk, akkor a cselekedetünk is helyes.
 • Aki a szív útját járja és igazi énjét éli, annak nincs többé szük­sége külső megerősítésre. Az ember felismerte, megtalálta önmagát, és igazi lényét adja. Szereti és éli önnön lényét, életét többé nem a tu­dás (fej) irányítja, hanem szívének, léte középpontjának bölcsessége.