KANCSALSÁG – LELKI OKAI

Nem véletlen, hogy az embernek két szeme van; ennek az adottság­nak testi és lelki síkon egyaránt jelentősége van. Fizikai értelemben szemünkkel a környező világot érzékeljük. Ha csupán egyetlen szemünk lenne, egy tárgyról kizárólag annyit állapíthatnánk meg, hogy létezik. A másik szemünk segítségével azonban – mely szá­munkra sokkal differenciáltabb látószöget biztosít – azt is képesek vagyunk felismerni, hogy e tárgy pontosan hol található, azaz hova kell „besorolnunk”..  • Lelki értelemben hasonló dologról van szó. Az embernek azért van két szeme, hogy a dolgokat két különböző „szemszögből” legyen képes vizsgálni, látásmódja ily módon rugalmas legyen.

 

  • Kancsalságnál az ember szeme előtt a valóságról két különböző kép jelenik meg, melyek nem fedik egymást, nem hozhatók egymással összhangba. Ennek következtében az agy, nehogy összezavarja az embert, az egyik kép elnyomása mellett dönt. Így viszont az ember „félszeművé” válik, a valóságnak csupán egyetlen aspektusát látja, az ettől eltérő látásmódokat teljesen kirekeszti, bár létezésüknek öntudat­lanul a tudatában van.

 

  • Sajátos helyzetéből adódóan viszont képtelen összerendezni különféle benyomásait, hiszen azok többé-kevésbé el­lentmondani látszanak egymásnak. Éppen ezért kényszerül rá, hogy „egyértelmű” magatartást vegyen fel.

 

Összefoglalva: Kancsalság – felszólítás, hogy lelkileg rugalmasabbak le­gyünk; ismerjük fel a látszat mögött rejtőző valóságot, dol­gainkat helyesen rangsoroljuk

Amit tenni kell

A kancsal egyénnek törekednie kell arra, hogy az élet nyújtotta helyzeteket és adottságokat többféle módon legyen képes látni, megítélni és elrendezni magában. Lelkileg mozgékonyabbá kell válnia.

Be the first to comment

Leave a Reply