IZOMGÖRCS – LELKI OKAI

Az életet az energia szüntelen áramlása és cseréje, keletkezés és elmúlás, folytonos fel- és leépülés jellemzi. Ideális esetben életünk minden területe s egyben testünk különböző részei is egyforma mértékben részesülnek energiából. Ha azonban bizonyos tevékenységeket, „magatartásokat” vagy beállítódásokat előtérbe helyezünk, mindig csupán egyetlen oldalra koncentrálunk, ismételten ugyanazt a „tartást” vesszük fel vagy meghatározott nézetekhez, álláspontokhoz „kötjük magunkat”, ak­kor testi síkon is meg fogunk merevedni.  • Amennyiben egy adott izomhoz állandóan az összehúzódásra szóló parancs érkezik, az a túlterhelés következtében előbb-utóbb cselekvőképtelenné, rugal­matlanná válik. Ha kitűzött célunkat „görcsösen” próbáljuk elemi, anélkül hogy feltennénk a kérdést, vajon az út, melyen elindultunk, nem szorul-e módosításra, életellenesen cselekszünk. Hiszen az élet természetes létezésmódja a szüntelen visszakérdezés (visszacsato­lás) és átorientálódás annak érdekében, hogy a változó körülmé­nyekhez alkalmazkodni tudjunk.

 

Összefoglalva: Izomgörcs – hibás szellemi-lelki magatartás, egyoldalú­ság, túlzott becsvágy, mértéktelen akarat, görcsösen ma­kacs viselkedés

 

Amit tenni kell

  • Aki gyakorta szenved izomgörcsben, annak meg kellene kérdez­nie magától, vajon életszemlélete bizonyos pontokon nem túl egyoldalú, makacs vagy görcsös-e. Aki túlzott nagyravágyásból, erőszakosan tör célja felé, annak ajánlatos lenne módosítania cse­lekvésmódján.
  • Aki mindennap kelletlenül lát neki a munkájának, akinek „össze kell szednie magát”, hogy a követelményeknek meg­feleljen, annak meg kellene kísérelnie megtalálni elégedetlensége, belső görcsössége okait.
  • Esetleg ajánlatos lenne állást változtatnia, talán megérett az idő az élettárssal vagy főnökkel folytatandó őszinte beszélgetésre. Netán nem ártana kissé lefékezni az egyéni ambí­ciót, s a betegség által jelzett feladatot, a türelem gyakorlását telje­síteni. A kiváltó okok rendkívül sokfélék lehetnek, ám megállapításukat jelentős mértékben megkönnyíti, ha megfigyel­jük, milyen körülmények között lépnek fel az izomgörcsök.
Be the first to comment

Leave a Reply