FERTŐZÉSEK (ÁLTALÁBAN) – LELKI OKAI

Minden fertőzés valamilyen összeütközésre utal, melyet a tudat szintjén nem éltünk és oldottunk meg. E konfliktust gyakran észre sem vesszük, nem valljuk be magunknak vagy éppen megpróbálunk kitérni előle, így kényszerítvén rá az életet, hogy a szóban forgó prob­lémát másféle szinten tudatosítsa bennünk. A fájdalommal, melyről képtelenek vagyunk nem tudomást venni, foglalkoznunk kell..  • A konfliktusban rejlő energia ugyanis kórokozókat (vírusok, baktériumok, toxinok) vonz magához, s ezeket a test azon tájékára összpontosítja, mely az adott szellemi-lelki problémakörnek felel meg. (Itt a test illetékes részei szintén világos nyelven „szólalnak meg”.)
  • A konfliktus tehát gyulladás formájában tombolja ki magát a testben. A heveny gyulladás aktuális indítékra utal, míg a krónikus gyulladás huzamosabb ideje fennálló, megoldatlan konfliktust je­lez. Ám mindkettőben félreérthetetlenül nyilvánul meg a felszólítás, hogy végre foglalkozzunk a kitűzött feladattal, és oldjuk meg.
  • Gyulladás akkor jön létre, ha egy feladattal nincs szándékomban megbirkózni, inkább kitérek előle.

 

Összefoglalva: Fertőzések – heves, öntudatlan szembeszegülés; felszólí­tás, hogy célt tűzzünk ki magunk elé, döntsünk és követke­zetesek legyünk
Amit tenni kell

  • Az élet mindaddig megismétli a feladat vállalására szóló felhí­vást, míg a problémát meg nem oldottam. Ajánlatos tehát rögtön az első felszólításnak engedelmeskedni, hogy így szabaddá váljunk az élet egy újabb feladatára. Ez az esetek többségében határozott döntést és következetes véghezvitelt kíván.

 

Be the first to comment

Leave a Reply