CSONTTÖRÉSEK – LELKI OKAI

A csont rendkívüli ellenállóerejét nem csupán keménységének, de egyben rugalmasságának is köszönheti. Ha a csont szilárdsága fokozódik, megnövekszik a törés kockázata is. Egy csonttörés, még ha látszólag merőben „külsőleg” előidézett baleset következtében történt is, mindig arra utal, hogy az ember belsőleg „egy bizonyos ponton túlságosan megmerevedett”, rugalmatlanná vált…

ÁGYBAVIZELÉS – LELKI OKAI

Az ágybavizelés voltaképp öntudatlan „feszültség-levezetés”. Akkor jelentkezik, midőn az értelem „álomba merült”, azaz a gyer­mek elveszítette az éber öntudat kontrollját, és az „alvó öntudatba” az alvás során öntudatlan érzelmek és képzetek nyomulnak be. Mindez ráadásul oly módon történik, hogy másnap reggel a környe­zet is észleli a történteket, vagyis tudomást szerez a belső tiltako­zásról..

KANCSALSÁG – LELKI OKAI

Nem véletlen, hogy az embernek két szeme van; ennek az adottság­nak testi és lelki síkon egyaránt jelentősége van. Fizikai értelemben szemünkkel a környező világot érzékeljük. Ha csupán egyetlen szemünk lenne, egy tárgyról kizárólag annyit állapíthatnánk meg, hogy létezik. A másik szemünk segítségével azonban – mely szá­munkra sokkal differenciáltabb látószöget biztosít – azt is képesek vagyunk felismerni, hogy e tárgy pontosan […]