AKNE -KÉPZŐDÉSÉNEK LELKI OKAI

Az akne nem csupán pubertáskori betegség, de egyre nagyobb számban érinti a harminc-negyvenéves korosztályt is, sőt egészen az ötvenötödik életkorig felléphet. E betegség kizárólag testi okai a faggyúmirigy túlműködésében s a szarusejtek révén eltömődött pórusokban keresendők. Enyhébb esetekben a pórusok nyitva van­nak, ezeket nevezzük „mitesszereknek”. Súlyosabb a helyzet, ha a szarusejt-eltömődések a bőr alatt keletkeznek, s nem lelnek kiutat. Begyógyulásuk után hegek maradhatnak vissza, melyek a legtöbb esetben nem tűnnek el nyomtalanul. • Hogy vajon fenyeget-e minket akne és milyen mértékben, az genetikailag is előre meg van határozva. Ha fiatal korában mindkét szülőnek volt aknéja, gyermekeik számíthatnak rá, hogy pubertás­korukban ők sem kerülik el e betegséget. Megjelenését testi úton nem lehet megelőzni. Az édességekről való lemondás, a zsírszegény étkezés vagy a szexuális viselkedés megváltoztatása nem sok ered­ménnyel jár.
 • A bőr testünk külső felülete, érintkezési szervünk, melynek se­gítségével kapcsolatba lépünk a külvilággal. Fertőzöttsége tehát a legtágabb értelemben vett „kontaktusnehézségekre” utal. Valójá­ban az akne rendszerint akkor jelentkezik először, mikor először találjuk szembe magunkat a másik nemmel úgy, hogy a kapcsolat számunkra teljesen új formáját keressük – a pubertáskorban. Ebben az időben testünk fokozatosan rákényszerít, hogy szembesüljünk tulajdon, ébredező szexualitásunkkal. Erre egyáltalán nem vagyunk fölkészülve; még a szülők és barátok se jelentenek igazi segítséget.
 • Hibás nézetek, elvárások és a kellő felvilágosítás hiánya követ­keztében így lelki „fertőzés” keletkezik, ösztönös szexuális vágya­inkat elfojtjuk, mint „tisztátalan dolgot” elutasítjuk. Az „amilyen a belső, olyan a külső” törvényének megfelelően ez a tisztátalanság-érzet a bőrünkön, kapcsolataink kivetülési szervén látható formában nyilvánul meg.
 • A férfiak kevésbé szenvednek aknéban. Miért? Erősebb bennük a késztetés szexuális vágyaik kiélésére, vállalására és – ha mégoly gyámoltalan formában is – kinyilvánítására. Ha egy férfi mégis aknéban szenved, akkor többnyire annak mértéke is súlyosabb. Minthogy a férfi szexuális ösztöne pubertáskorban rendszerint jóval erősebb a nőénél, így problémás esetben a tünetek is kirívóbbak.
 • Az orvosok eredményesen írnak fel a fiatal lányoknak fogamzás­gátló tablettát az akne kezelésére, mert a tabletta, hatásában terhes­séget színlelve, mintegy becsapja a szervezetet, így, amitől a fiatal titokban tartott, máris bekövetkezni látszik, s feleslegessé válik a konfrontáció.
 • Egy másik hatékony módszer az akne ellen a napozás, s mindjárt kiderül, miért. Napozáskor az embernek szabaddá kell tennie testét, vállalnia kell testiségét, le kell vetnie a ruha védőburkát. Ez tulajdon szexualitásunk elfogadásának első lépése. S egyben teljes kitárul­kozás a „melegség” előtt, melyet hiányolunk.
 • Bár az akne ártalmatlan, nem fertőző bőrbetegség, hegeket hagy­hat hátra nemcsak a testen, de a lelken is. A konfliktust az okozza, hogy a test váratlanul erős szexuális ösztönöket fejleszt ki, melyeket ki is óhajtana elégíteni, a lélek viszont figyelmeztet: „Tiszta akarok maradni, ilyen »piszkos« dolgot nem csinálhatok.” E két, egymás­nak feszülő erő szinte szétszakíthatja az embert, míg fel nem ismeri, hogy a tisztátalannak vélt dolog nem létezik, hiszen a szexualitás az ember fejlődésének természetes velejárója. Minden embernek fel­adata, hogy életébe ezt a vonatkozást is szervesen integrálja s harmóniában éljen vele.

 

Foglaljuk össze: Akne-  érintkezési problémák, testi konfliktus, lelki tisztá­talanság

Az akne jelzi

 • hogy nem vagyok tisztában önmagammal;
 • hogy másnak szeretném tudni magam, mint amilyen vagyok;
 • hogy nagyon szeretnék tisztább, tökéletesebb lenni;
 • hogy a szexualitást tisztátalannak tartom
 • hogy nőiségemet konfliktus terheli: a terhesség csodálatos
  dolog, a szexualitás viszont szubjektíve szégyellnivaló;
 • hogy a külvilággal való kapcsolatom problémássága csupán
  utalás arra, hogy önmagammal sem megfelelő a kapcsolatom;
 • hogy a bennem levő újtól, idegentől meg akarok szabadulni.
  Minthogy ezt képtelen vagyok nyíltan vállalni, a pórusaim eltömődnek;
 • hogy a bennem jelenleg végbemenő történéseket nem szeret­ném felszínre engedni, megmutatni, mert szégyellnivalónak tartom őket:
 • hogy megnövekedett faggyúelválasztásom voltaképpen a kap­csolatteremtést szeretné számomra megkönnyíteni, „súrlódás-men­tesebbé” tenni, de én erre nem vagyok fogékony:
 • hogy életerőmet nem engedem szabadon áramolni: a szaruképződmények arra utalnak, hogy valami elhalt, elavult dolog gátol engem;
 • a háton jelentkező akne: hogy hátat fordítok bizonyos dolgok­nak, nem szeretném őket meglátni, képjelen vagyok a látványukat „elbírni”:
 • a mellkason jelentkező akne: hogy tisztán érzelmileg nekifeszülök a dolgoknak, de problémáimat titkolni kívánom;
 • az arcon jelentkező akne: hogy a dolgokkal „szembe kell néznem”, nyíltan meg kell küzdenem.

Amit tenni kell

 • Az akne az élet felhívása: engedjük magunkat olyannak lenni, amilyenek vagyunk. Ismerje fel: „Rendben vagyok úgy, ahogy vagyok, az élet olyannak akar, amilyen most vagyok. Képes vagyok környezetemmel nyíltan kapcsolatot teremteni, s önmagamat vál­lalni. Nem akarok többé más, »tisztább« lenni, s minden pillanatban elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, hiszen ez a valóság legtisztább megtestesülése, melyet jelenleg betölthetek.”
 • Ha a pórusok „nyitottak”, és olyannak engedjük magunkat létez­ni, amilyenek vagyunk, akkor az akne eltűnik.

Be the first to comment

Leave a Reply